Ekbacka, Borgholm

I fastigheten Ekbacka pågår ombyggnad av gamla sjukhuslokaler till HVB-hem, där vi utför installation av ny ventilationsanläggning.

Beställare: BTE Byggteknik Entreprenad AB