Ventilation

Vi på Elovent är experter på ventilation. En bra och fungerande ventilationsanläggning är viktigt för ett gott inomhusklimat. Vi utför allt från större entreprenader till små och snabba servicearbeten hos privatpersoner, företag, kommun och landsting.

Vår personal har behörighet att utföra:

  • injustering och driftsättning av ventilationsanläggningar
  • injustering och service av styr- och reglerutrustningar
  • OVK-besiktningar

OVK-besiktning

Våra medarbetare är behöriga att utföra OVK-besiktningar. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är en besiktning av de ventilationsanläggningar som finns i större fastigheter, exempelvis hyreshus, kontor, och skolor. OVK-besiktningar ska göras regelbundet och får endast utföras av en certifierad kontrollant.

Läs mer om OVK-besiktning på Boverkets webbplats

Projekt där vi arbetat med Ventilation: